TÁNCOKTATÓ

VARRÓ HUBA

„A tánc nem­csak az érte­lem­mel való gon­dol­ko­dás művé­szete, hanem egész létünk­kel való lég­zés és az élet művé­szete. Az erő­szak­men­tes­ség rend­kí­vüli isko­lája. Meg­ta­nít min­ket tudat­alatti hatal­ma­ink és erőink ellenőr­zé­sére és veze­té­sére.”

Mire­ille NégreKAPCSOLAT


SZÜLETÉS IDEJE
1982. január 10.


SZÜLETÉSI HELYE
Marosvásárhely


RÓLAM


Varró Huba a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem mozgásművészet/koreográfia szakán, pedagógiával kiegészítve végezte tanulmányait.
KARRIER


Hivatásos táncos pályafutását a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttesnél kezdte, ahol később szólista, illetve művészeti vezetőként vett részt az együttes életében. Táncosként a Kárpát-medencei szaktekintélyek előtt is megállta helyét: Zalaegerszegi Nemzetközi Verbunkverseny ötszörös első helyezettje; Tedd ki a pontot! Nemzetközi Legényesverseny többszörös díjazottja.TAPASZTALAT


Jelenleg több mint 1000 tanítványa van Erdély több szorványvidékén: Dicsőszentmárton, Segesvár, Magyarpéterfalva, de tevékenysége kiterjed a tömbmagyarságban élő székely-mezőségi (Mezőpanit), nyárádmenti (Jobbágytelke), felső-marosmenti (Marosmagyaró) és marosvásárhelyi (Boróka ifjúsági egyesület korcsoportjai, marosvásárhelyi táncház, marosvásárhelyi általános iskolák, Sapientia EMTE Néptánccsoportja) gyerekekre és felnőttekre is. Szervezője a Marosvásárhelyi Forgatag keretén belül létrejött Játssz a figurával! Erdélyi legényes és verbunkversenynek; a marosvásárhelyi táncház fellendítője, oktatója és művészeti irányítója; a Marosszéki Népzene- és Néptánctábor és a Vajdaszentiványi Népzene- és Néptánctábor társszervezője; a jobbágytelki Kulturális Egyesület és ifjúsági mozgalom szakirányítója.ELISMERÉSEK, DÍJAK


Bonis Bona elismerés – A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 tavasza óta ad lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és határon túli pedagógusok elismerésére. A díj elnevezése a Bonis bona discere, vagyis „Jótól jót tanulni” latin közmondásból származik.

“Tedd ki a pontot” nemzetközi legényes verseny Budapest: 2001 II. Helyezett, 2004 III. Helyezett és Közönség díj, 2005 IV. Helyezett.

Zalaegerszegi nemzetközi „Verbunk verseny”: 2002 I. Helyezett és közönség díj, 2003 I. Helyezett és közönség díj, 2006 I. Helyezett és közönség díj, 2007 I. Helyezett és közönség díj, 2008 I. Helyezett.